Ettevõtte plaan, kus on kirjas kõik ettevõtte tegevused, nendega kaasnevad ohud ja meetmed ohtude hindamiseks, kõrvaldamiseks ja ennetamiseks või viimiseks vastuvõetavale tasemele. HACCP põhine enesekontrollisüsteem koosneb seitsmest põhimõttest.

Lühend inglise keelsetest sõnadest Hazard Analysis and Critical Control Points (ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje)

Enesekontrolliplaan, mis on koostatud HACCP põhimõttel, st läbi on viidud ohtude analüüs, määratud kriitilised kontrollpunktid, kriitilised piirid, seire ja korrigeerivad tegevused juhuks, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on ületanud kehtestatud kriitilisi piire.

Abinõud ja meetmed, mis on vajalikud hügieenilise keskkonna alalhoidmiseks ja mida iga ettevõte peab kasutama, et tagada toidu ohutus ja rajada selle põhjal toimiv enesekontrolliplaan

Enesekontrolliplaani ja eeltingimuste toimimine ettevõttes

Mistahes bioloogiline, keemiline või füüsikaline tegur, mis võib põhjustada toidu saastumist

Käitlemisetapp, punkt või protseduur, kus rakendatakse kontrolli, millega saab kõrvaldada ohtu või vähendada seda vastuvõetavale tasemele

Vaadeldav või mõõdetav parameeter, mis eristab vastuvõetava vastuvõetamatust

Planeeritud ja kindlate protseduuridena teostatav protsessi jälgimine, et hinnata, kas kriitiline kontrollpunkt on kontrolli all

Abinõud ja meetmed, mis võetakse kasutusele juhul, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on väljunud kriitilistest piiridest

Toidukäitlemisahela etapid kuni näiteks saagikoristuseni, tapmise, lüpsmise, kala püüdmiseni ning need kaasa arvatud

FSSC 22000 standard võimaldab eraldi kontrollida erinevaid tootmisetappe. Nendeks on toiduainete või toidumaterjalide ettevalmistamine, tootmine, pakendamine, ladustamine ning turustamine.

Scroll to Top